Taksat dhe Pajtueshmëria

Avanntive Consulting beson se ju duhet të prisni më shumë nga këshilluesi juaj fiskal. Ekipi ynë i mirëinformuar për detyrimet tatimore dhe në shërbimin tuaj të plotë, ju ofron shërbime të vazhdueshme profesionale në lidhje me listëpagesat, këshillimin fiskal dhe pajtueshmërinë me taksat për të përmbushur të gjitha kërkesat tuaja rregullatore dhe të tatim/taksave.
Shërbimet fiskale janë me rëndësi kritike duke pasur parasysh legjislacionin tatimor të ndërlikuar dhe gjithnjë në ndryshim në Shqipëri. Ato bëhen edhe më të rëndësishme në kontekstin e zhvillimeve të reja, si p.sh. iniciativa e ndërmarrë nga qeveria shqiptare për të forcuar luftën kundër korrupsionit, duke sjellë rritjen e numrit të bizneseve që lëvizin nga ekonomia informale në atë formale. Shoqëritë vendase kërkojnë të veprojnë në përputhje me progresin dhe kërkesat rregullatore në proçesin që ka nisur Shqipëria për t’u bërë një vend kandidat i BE, duke bërë që në mënyrë të pashmangshme një numër i madh shoqërish vendase ta ushtrojnë aktivitetin e tyre në përputhje me kërkesat rregullatore të reja dhe ekzistuese.
Përvoja jonë afatgjatë në punën me organet tatimore vendase na mundëson të qëndrojmë në kontakt me interpretimet ligjore, ligjet dhe rregulloret e reja, si dhe me ndryshimet, dhe lehtëson zgjidhjen e problemeve të vështira për klientët tanë.

Objektivi ynë është të ndihmojë shoqërinë tuaj të zvogëlojë taksat në mënyrë të zgjuar, efikase dhe ligjore. Ne njihemi nga afër me financat, planet dhe objektivat e shoqërisë suaj dhe zhvillojmë strategji që i paraprijnë nevojave tuaja. Ne mund t’ju ndihmojmë të kuptoni implikimet tatimore të zgjedhjeve të ndryshme, të identifikoni alternativat dhe të strukturoni biznesin dhe transaksionet tuaja në mënyrën më efikase nga pikëpamja tatimore.
Pajtueshmëria me taksat mund të jetë vërtet një fushë problematike, por Avanntive Consulting është mbrojtësi juaj gjithmonë vigjilent. Ne sigurojmë që ju të jeni në përputhje me gamën e gjerë të kërkesave tatimore dhe rregullatore, të integruara plotësisht me planin e përgjithshëm dhe objektivat financiare të biznesit tuaj, duke ju kursyer shqetësimin dhe kostot e panevojshme. Dhe çdo gjë që ju kurseni ligjërisht në taksa i shtohet të ardhurave tuaja.

Ne ofrojmë këto Shërbime të Pajtueshmërisë me Taksat:

  • Këshillim fiskal
  • Kontabilitet për tatimet dhe taksat
  • Pajtueshmëra me taksat e drejtëpërdrejta dhe jo të drejtëpërdrejta
  • Përfaqësues fiskal
  • Listëpagesat
  • Shërbime sekretariale

Produkte

Avanntive Consulting ofron një gamë të gjerë shërbimesh në lidhje me këshillimin, kontabilitetin dhe taksat, dhe një larmi produktesh të përbëra nga...

MË SHUMË

Industritë

Specializimi në industri është një tipar dallues i fokusit të Avanntive Consulting në të gjithë linjat e shërbimeve tona të këshillimit, taksave dhe kontabilitetit. Ne jemi në harmoni me tendencat e rëndësishme në industrinë tuaj për t’ju informuar...

MË SHUMË

Projektet më të fundit

Avanntive Consulting është angazhuar së fundmi në një numër projektesh në sektorë të ndryshëm të industrisë si…

MË SHUMË