Shërbimet tona këshilluese përqëndrohen në mbështetjen dhe këshillimin e klientëve tanë gjatë procesit të hapjes së bizneseve të reja, shkrirjes mes bizneseve ekzistuese, marrjes me koncesion, sigurimin e lehtësirave për kreditim, si dhe lëvizjet tjera të mëdha të biznesit. Ne i formulojmë këshillat tonë në mënyrë që ato të përshtaten me çdo transaksion, duke përfshirë çështjet specifike të shoqërisë dhe industrisë. Rezultati i punës sonë është një raportim gjithëpërfshirës, i fokusur në biznes që ndihmon proçesin e vendimarrjes suaj.

Ne ofrojmë Shërbime Këshillimi në:

  • Përgatitjen e planeve të biznesit
  • Vlerësimin e biznesit
  • Due diligence financiare
  • Studimet e fizibilitetit

Produkte

Avanntive Consulting ofron një gamë të gjerë shërbimesh në lidhje me këshillimin, kontabilitetin dhe taksat, dhe një larmi produktesh të përbëra nga...

MË SHUMË

Industritë

Specializimi në industri është një tipar dallues i fokusit të Avanntive Consulting në të gjithë linjat e shërbimeve tona të këshillimit, taksave dhe kontabilitetit. Ne jemi në harmoni me tendencat e rëndësishme në industrinë tuaj për t’ju informuar...

MË SHUMË

Projektet më të fundit

Avanntive Consulting është angazhuar së fundmi në një numër projektesh në sektorë të ndryshëm të industrisë si…

MË SHUMË